Zarząd i opiekun Koła

Przewodniczący SKN Detonator


Przemyslaw Wegrzyn SKN Detonator Przemysław Węgrzyn
 
Student I roku studiów magisterskich na kierunku Górnictwo i Geologia o specjalizacji Górnictwa Odkrywkowego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Rozwija swoje zainteresowania naukowe w zakresie cywilnego wykorzystania MW, a zwłaszcza robót wyburzeniowych, górnictwa odkrywkowego i pirotechniki. Tematyką jego pracy inżynierskiej było zaprojektowania robót strzałowych w programie PORS 32 dla kopalni piaskowca Lipowica. Interesuje się polityką, sportem, bieżącymi wydarzeniami, w wolnych chwilach gra na perkusji i pije dobre piwo.

Kierunek studiów:
Górnictwo i Geologia – specjalność: Górnictwo Odkrywkowe, rok II – studia magisterskie

Zainteresowania naukowe:
Roboty wyburzeniowe, technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym, pirotechnika

Kontakt:
p.wegrzyn94 (at) gmail.com 


Zastępca Przewodniczącego SKN Detonator


Tymoteusz Bednarski SKN Detonator Tymoteusz Bednarski
   
Student I roku studiów magisterskich na kierunku Górnictwo i Geologia o specjalizacji Górnictwa Odkrywkowego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Przedmiotem jego zainteresowań jest głównie technika strzelnicza. Tematyką jego pracy inżynierskiej było zaprojektowanie robót strzałowych dla kopalni dolomitu Radkowice. Interesuje się dobrym jedzeniem, dobrą książkami, sztukami walki, piłką nożną, puszystymi kotami i podróżami.

Kierunek studiów:
Górnictwo i Geologia – specjalność: Górnictwo Odkrywkowe, rok II – studia magisterskie

Zainteresowania naukowe:
Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym

Kontakt:
tymoteusz.bednarski94 (at) gmail.com

 

Sekretarz SKN Detonator


 

Paulina Wawer SKN Detonator Paulina Wawer
   
Student II roku studiów magisterskich na kierunku Górnictwo i Geologia o specjalizacji Przeróbka Surowców Mineralnych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Interesuje się techniką strzelniczą, a w przyszłości pragnie połączyć swoja pasję oraz specjalność z karierą zawodową.

Kierunek studiów:
Górnictwo i Geologia – specjalność: Przeróbka Surowców Mineralnych, rok II – studia magisterskie

Zainteresowania naukowe:
Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym

Kontakt:

 

Skarbnik SKN Detonator


Wojciech Wiechec SKN Detonator Wojciech Wiecheć
   
Student I roku studiów magisterskich na kierunku górnictwo i geologia. Pomimo odbycia praktyki na kopalni podziemnej zdecydował kontynuować naukę w stronę górnictwa odkrywkowego na drugim stopniu studiów. Zainteresował się techniką strzelniczą na III roku studiów inżynierskich i brał udział w wyjazdach na kopalnie gdzie dokonuje się wydobycia kopaliny wykorzystując MW. Dołączył do KN „Detonator” w celu pogłębiania swojej wiedzy w zakresie techniki strzelniczej.

Kierunek studiów:
Górnictwo i Geologia – specjalność: Górnictwo Odkrywkowe, rok II – studia magisterskie

Zainteresowania naukowe:
Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym, budownictwie i robotach inżynieryjnych

Kontakt:
wiechecwojciech (at) gmail.com

 

Koordynator ds. mediów SKN Detonator


Kamil Szufnara SKN Detonator Kamil Szufnara
   
Student II stopnia na Kierunku Górnictwo i Geologia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Jego głównym kierunkiem zainteresowań związanych z techniką strzelniczą poza projektowaniem robót strzałowych jest badanie ich wpływu na otoczenie. Temat pracy inżynierskiej dotyczył warunków bezpiecznego wykonywania robót strzałowych na przykładzie kopalni piaskowca. Współzałożyciel Koła Naukowego “Detonator”. Brał w udział w licznych wyjazdach technologicznych w celu przybliżenia tematyki stosowania materiałów wybuchowych w górnictwie oraz w robotach wyburzeniowych. Odbył praktykę studencką w firmie produkującej maszyny górnicze FAMUR oraz w kopalni odkrywkowej Klęczany. Odpowiada za kwestie medialne koła naukowego; grafiki, plakaty i galerie. Poza działalnością w Kole jest fotografem w KSAF (Centrum Mediów AGH), gra na gitarze, uwielbia polskie góry i próbuje swoich sił prowadząc własną firmę.

Kierunek studiów:
Górnictwo i Geologia – specjalność: Górnictwo Odkrywkowe, rok II – studia magisterskie

Zainteresowania naukowe:
Technika strzelnicza w górnictwie, projektowanie robót strzałowych, wpływ robót strzałowych na otoczenie

Kontakt:
kamil.szufnara (at) gmail.com

 

 

Opiekun SKN Detonator


 Michal Dworzak SKN Detonator

mgr inż. Michał Dworzak

Asystent naukowo-dydaktycznym w Pracowni Techniki Strzelniczej i Oddziaływań na Środowisko Katedry Górnictwa Odkrywkowego (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach cywilnego zastosowania materiałów wybuchowych w górnictwie, oddziaływania drgań wzbudzanych detonacją materiałów wybuchowych na obiekty budowlane oraz ludzi, górnictwa odkrywkowego surowców skalnych, modelowania komputerowego w górnictwie i technice strzałowej oraz bezpieczeństwa pracy w górnictwie odkrywkowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego stosowania środków strzałowych w zakładach górniczych.
kontakt: dworzak (at) agh.edu.pl / (+48 12) 617 29 41
Budynek A4 - II p. - pokój 214 c

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej
i Materiałów Wybuchowych Detonator

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
al. A. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
Budynek A4 - II p. - pok. 214

e-mail: detonator@agh.edu.pl