Historia Koła

Rok akademicki 2016/2017

  • Pod koniec semestru zimowego, dn. 25 stycznia 2017 r. decyzją JM Rektora AGH nr 4/01/2017 Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Detonator rozpoczęło swoją działalność na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków.
  • Dnia 24 listopada 2016 r. Komitet Założycielski SKN Detonator złożył wniosek o rejestrację Koła do Pani Prorektor ds. studenckich Prof. Anny Siwik.
  • Dnia 17 listopada 2016 r. odbyło się zebranie Komitetu Założycielskiego SKN Detonator na którym wybrano Zarząd Koła, omówiono statutowe obowiązki Koła oraz cele na semestr letni roku akademickiego 2016/2017.

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej
i Materiałów Wybuchowych Detonator

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
al. A. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
Budynek A4 - II p. - pok. 214

e-mail: detonator@agh.edu.pl