Jak zostać członkiem?

Członkiem Studenckiego Koła Naukowego Detonator może zostać student każdego z wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który wykazuje zainteresowania naukowe w zakresie techniki strzałowej i materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz osiąga pozytywne wyniki w nauce i identyfikuje się z celami i działalnością Koła.

Celem nadrzędnym Koła jest zrzeszanie studentów wszystkich kierunków kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków, którzy zainteresowani są rozwojem naukowym w zakresie m.in. zastosowania materiałów wybuchowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, robót wyburzeniowych metodą minerską oraz robót inżynierskich w kształtowaniu środowiska - dlatego...

nie jest ważne na jakim kierunku studiujesz, ani na którym roku jesteś! Ważne jest Twoje zainteresowanie tematyką cywilnych materiałów wybuchowych, chcęć wspólnego rozwoju naukowego i organizacyjnego.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć - nie zwlekaj i poinformuj nas o chęci współpracy! Wypełnij deklarację członkowską w formie internetowego formularza, a my skontaktujemy się z Tobą!

Deklarację członkowską znajdziesz tutaj:

Deklaracja Button


Po wypełnieniu i wysłaniu deklaracji członkowskiej niebawem skontaktujemy się z Tobą mailowo i przekażemy wszystkie szczegółowe informacje dotyczące działalności w SKN Detonator - sprawdzaj swoją skrzynkę pocztową!

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej
i Materiałów Wybuchowych Detonator

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
al. A. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
Budynek A4 - II p. - pok. 214

e-mail: detonator@agh.edu.pl