Działalność promocyjna i integracyjna

Rok akademicki 2016/2017

Inauguracja Detonator  

Spotkanie inaugurujące działalność SKN Detonator
16 marca 2017 / AGH Kraków

16 marca 2017 roku odbyła się oficjalna prezentacja Studenckiego Koła Naukowego Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Detonator, inaugurująca działalnośc Koła na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków w obecności Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii - Prof. dr hab. inż. Marka Cały, Pracowników Wydziału oraz licznie przybyłych Studentów.

Czytaj więcej >>>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej
i Materiałów Wybuchowych Detonator

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
al. A. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
Budynek A4 - II p. - pok. 214

e-mail: detonator@agh.edu.pl