Działalność organizacyjna

Rok akademicki 2017/2018

Spotkanie Nitroerg 2017  

Spotkanie z przedstawicielem firmy Nitroerg S.A.
14 grudnia 2017 / WGiG AGH Kraków

W dniu 14 grudnia 2017 r. na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Nitroerg S.A. - Panią Elżbietą Błotny. Spotkanie organizowane przez SKN Detonator odbyło się w związku z podpisaną w dniu 9 maja 2017 r. umową między Wydziałem a firmą Nitroerg, a jego głównym celem było przedstawienie oferty staży oraz praktyk dla Studentów oraz Absolwentów Wydziału.

Czytaj więcej >>>

Spotkanie uczniowie libiaz 2017  

Spotkanie z Uczniami Zespołu Szkół w Libiążu na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH
12 grudnia 2017 / WGiG AGH Kraków

W dniu 12 grudnia 2017 r. na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Filar przedstawiciele SKN Detonator przedstawili przybyłym Uczniom Studenckie Koła Naukowe AGH, w szczególności te które działają na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji dotychczasowych działań i zakresu zainteresowania Studenckiego Koła Naukowego Detonator.

Czytaj więcej >>>

 

Rok akademicki 2016/2017

Piknik Naukowy 2017 Warszawa  

21. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik "Ziemia" - Warszawa
3 czerwca 2017 / Stadion PGE Narodowy - Warszawa

Grupa członków Studenckiego Koła Naukowego Detonator, w ramach współpracy z Kołem Naukowym Ekospirit, uczestniczyła w 21. Pikniku Naukowym w Warszawie, organizowanym przez Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Członkowie koła uczestniczyli w obsłudze atrakcji przygotowanych dla uczestników pikniku w postacji konkursów, zabaw oraz prezentacji.

Czytaj więcej >>>


Kiermasz charytatywny 2017  

Kiermasz Charytatywny BG AGH dla Fundacji "Nasze Dzieci"
24 maja 2017 / BG AGH Kraków

Członkowe Studenckiego Koła Naukowego Detonator aktywnie uczestniczyli w kiermaszu charytatywnym organizowanym przez Bibliotekę Główną AGH, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH i ZSN na rzecz Fundacji "Nasze Dzieci", która działa przy Klinice Onkologii w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" - członkowie SKN Detonator dołączyli się do wydarzenia przygotowując własne wypieki oraz wspierając organizatorów w kwestowaniu.

Czytaj więcej >>>


Festiwal Nauki Krakow 2017  

Festiwal Nauki i Sztuki na Rynku Głównym w Krakowie
24 - 27 maja 2017 / Rynek Główny - Kraków

Dnia 26 maja 2017 r. członkowe Studenckiego Koła Naukowego Detonator uczestniczyli w przygotowaniu stanowiska oraz prezentacji działalności realizowanej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki na Rynku Głównym w Krakowie. Zakres prezentacji Koła obejmował m.in. cywilne zastosowanie materiałów wybuchowych w i poza górnictwem, oddziaływania robót strzałowych wyburzeniowych na otoczenie (z wykorzystaniem makiety i klocków YENGA) oraz górnictwa odkrywkowego umożliwiając młodzieży wejście w skórę operatora koparki jednonaczyniowej podsiębiernej, której model przygotowali członkowie Koła. Działalność SKN Detonator była również promowana poprzez możliwość zainicjowania naszego kołowego detonatora.

Czytaj więcej >>>


Dzien Otwarty  

Dzień Otwarty AGH Kraków
21 kwietnia 2017 / AGH Kraków

W trakcie odbywających się na AGH Dni Otwartych, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Detonator prezentowali ofertę dydaktyczną Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w zakresie cywilnego zastosowania materiałów wybuchowych, Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych wraz z stacją badawczo-dydaktyczną w Regulicach oraz stosowane w górnictwie i poza nim środki i sprzęt strzałowy. Członkowe Koła prezentowali również Wydział Górnictwa i Geoinżynierii na jego oficjalnym stanowisku, działalność naszego Koła na stanowisku studenckiego ruchu naukowego pionu górniczego oraz oprowadzali potencjalnych Studentów naszej uczelni po laboratoriach Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Czytaj więcej >>>

Szkoly Kielce  

Spotkania promujące WGiG AGH w Kielcach
4 kwietnia 2017 / IV LO i II LO w Kielcach

Członkowie SKN Detonator uczestniczyli w wyjeździe promującym Wydział Górnictwa i Geoinżynierii oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Kielc - tj. IV Liceum Ogólnokształcącym oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego. Temat wystąpienia obejmował ofertę dydaktyczną Wydziału, omówienie zaplecza naukowego oraz socjalnego wraz z możliwościami i perspektywami zatrudnienia; członkowie Koła zaprezentowali również zakres działalności studenckiego ruchu naukowego na AGH - w tym naszego Koła.

Czytaj więcej >>>
 

LO Skawina  

Spotkanie promujące WGiG AGH
w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie

17 marca 2017 / Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie

SKN Detonator, uczestnicząc w działaniach promujących Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH odbyli spotkanie promujące Wydział oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie. Spotkanie zostało przygotowane przede wszystkim dla uczniów klas maturalnych o profilach ścisłych i obejmowało omówienie Wydziału i jego oferty dydaktyczno-badawczej, zaplecze socjalno-kulturalne AGH oraz działalność studencką, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zainteresowań Studenckiego Koła Naukowego Detonator.

Czytaj więcej >>>
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej
i Materiałów Wybuchowych Detonator

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
al. A. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
Budynek A4 - II p. - pok. 214

e-mail: detonator@agh.edu.pl