Działalność naukowa

Rok akademicki 2017/2018

Tunel S7 2018 miniatura  

Wizyta technologiczna w drążonym tunelu na drodze S7
kwiecień 2018 / Tunel w Naprawie, droga S7

W dniu 25 maja 2018 roku, dzięki współpracy ze SPIS oraz dzięki uprzejmości firm MAXAM i Astaldi S.p.a Członkowie SKN Detonator mieli możliwość zapoznania się z projektem budowy tunelu na odcinku drogi S7 Luboń-Chabówka, drążonego metodą górniczą z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.

Czytaj więcej >>>


Nitroerg 2018 miniatura  

Wizyta technologiczna w zakładzie produkcyjnym Nitroerg S.A. o. Krupski Młyn
marzec 2018 / Nitroerg S.A. o. Krupski Młyn

W dniu 23 marca 2018 roku odbyła się wizyta technologiczna Członków SKN Detonator oraz grupy Studentów z Chile do zakładu produkcyjnego firmy Nitroerg S.A. oddział w Krupskim Młynie. Podczas wizyty Członkowie zapoznali się z historią zakładu oraz procesem produkcyjnym materiałów wybuchowych. Studenci mogli zapoznać się z działaniem niektórych środków strzałowych dzięki pokazowi, który odbył się na placu strzałowym.

Czytaj więcej >>>


Sesja kol 2017  

58. Studencka Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego
grudzień 2017 / AGH Kraków

W dniu 7 grudnia 2017 roku odbyła się 58. Studencka Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, w której członkowie Studenckiego Koła Naukowego Detonator czynnie uczestniczyli poprzez zaprezentowanie referatów w dwóch sekcjach - Górnictwo oraz Budownictwo. W sesji uczestniczyli:
  • Grzegorz Domański w sekcji Górnictwo z referatem pt. Wybrane metody prognozy rozdrobnienia urobku uzyskanego podczas robot strzalowych;
  • Przemysław Węgrzyn, Tymoteusz Bednarski, Tomasz Targosz  w sekcji Górnictwo z refetarem pt.: Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do oceny oddzialywania robót strzalowych na środowisko;
  • Kamil Szufnara w sekcji Górnictwo z referatem pt.: Optymalizacja opóźnień milisekundowych w elektronicznym odpalaniu ładunków MW w górnictwie odkrywkowym;
  • sekcji Budownictwo Paulina Czechowska i Mikołaj Gędek z referatem pt.: Wpływ detonacji materiału wybuchowego na konstrukcję obiektu budowalnego i sposoby jego minimalizacji.

III część sesji Górnictwo poprowadziła z ramienia Koła Naukowego Detonator Marta Hetmańska. Laureatami II miejsca sesji Górnictwo zostali - Przemysław Węgrzyn, Tymoteusz Bednarski i Tomasz Targosz.

Czytaj więcej >>>


Osiek Debina Letowska 2017  

Wyjazd technologiczny do Kopalni Osiek i Żwirowni Dębina Łętowska z KN Skalnik
listopad 2017 / Kopalnia Siarki Osiek i Żwirownia Dębina Łętowska

W dniu 24 listopada 2017 roku członkowie SKN Detonator uczestniczyli w wyjeździe technologicznym organizowanym przez Koło Naukowe Skalnik do otworowej kopalni siarki Osiek oraz żwirowni Dębina Łętowska.

Czytaj więcej >>>


OKG 2017  

Uczestnictwo przedstawicieli SKN Detonator na Polskim Kongresie Górniczym 2017
listopad 2017 / AGH Kraków

W dniach 20 - 22 listopada 2017 roku w Krakowie odbył się IV Polski Kongres Górniczy. Obrady w ponad 20 sesjach tematycznych oraz warsztaty w ramach Kongresu odbywały się w Auditorium Maximum UJ. Przedstawiciele Koła Naukowego Detonator czynnie uczestniczyli w sesji tematycznej Technika Strzelnicza i Górnictwie i Budownictwie, gdzie wygłosili referaty:
  • Grzegorz Jahn i Paweł Kłósko - Przegląd i charakterystyka wybranych metod strzelania gładkościennego w górnictwie odkrywkowym i podziemnym, Tymoteusz Bednarski, Kamil Szufnara, Tomasz Targosz i
  • Przemysław Węgrzyn - Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do oceny oddziaływania robót strzałowych na środowisko,

jak również członkowie Koła, Shahin Baramaj i Erjon Bebja przedstawili referat pt. Koncepcja zastosowania innowacyjnej zapory przeciwwybuchowej typu zamkniętego w ramach sesji Bezpieczeństgwo Pracy w Kopalniach.

Czytaj więcej >>>


Rok akademicki 2016/2017


Film Notatki w Internecie Regulice 2017  

Promocja zagadnień dotyczących cywilnego zastosowania materiałów wybucowych w konkursie AGH - Notatki w internecie
czerwiec 2017 / AGH Kraków

W ramach organizowanego rokrocznie przez Centrum e-Learningu AGH Kraków konkursu "Notatki w internercie", zespół autorski w skład którego wchodzi  m.in. czterech członków Studenckiego Koła Naukowego Detonator (Marta Hetmańska, Kamil Szufnara, Przemysław Węgrzyn i Tymoteusz Bednarski) przygotował dziesięciominutowy film dydaktyczny pt.: Materiały wybuchowe - teoria, badania i doświadczenia, którego głównym zadaniem jest przybliżenie zagadnień związanych z cywilnym zastosowaniem materiałów wybuchowych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń realizowanych w stacji badawczo-dydaktycznej w Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych WGiG AGH Kraków. Materiał konkursowy jest dostępny pod adresem: https://vimeo.com/223585816
 

Dubie 2017  

Wyjazd technologiczny do Kopalni Dolomitu Dubie
9 czerwca 2017 / Kopalnia Dolomitu "Dubie" - Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych PP Sp. z o.o. Sp.k. - grupa LafargeHolcim

W czerwcu 2017 członkowie Koła Naukowego Detonator odbyli wyjazd terenowy do Kopalni Dolomitu Dubie - celem wizyty było zapoznanie się z pełną technologią wykonywania robót strzałowych w prakcyte, a przede wszystkim z unikalnymi narzędziami wykorzystywanymi w tej kopalni służącymi do optymalizacji procesu robót wiertniczo-strzałowych. Członkowie Koła zostali zapoznani z metodyką wiercenia otworów strzałowych oraz ładowania, uzbrajania i przygotowania do odpalenia ładunków materiałów wybuchowych. W trakcie wyjazdu poruszono również tematykę nowoczesnych urządzeń kontrolno-pomiarowych - tj. trójwymiarowych skanerów laserowych oraz urządzenia do pomiaru prostoliniowości wykonanego otworu strzałowego typu Boretrak.

Czytaj więcej >>>


Belchatow 2017  

Wyjazd technologiczny do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
19 maja 2017 / PGE GiEK S.A. oddział KWB Bełchatów

Dwudziestu członków Koła Naukowego Detonator odbyło wizytę technologiczną w Kopalnii Węgla Brunatnego Bełchatów - pole Szczerców, w trakcie której zapoznali się z technologią wykonywania robót strzałowych w utworach trudnourabialnych, uczestniczyli w przygotowywaniu serii strzałowej oraz samym odstrzale. Ponadto członkowie zapoznali się z technologią urabiania, transportu i zwałowania stosowaną w KWB Bełchatów oraz stosowanymi w zakładzie górniczym maszynami - w szczególności koparkami wielonaczyniowymi. W wyjeździe uczestniczyli wraz z nami przedstawiciele Centrum Mediów AGH, którzy przygotowywali materiał filmowy związany z działalnością studenckiego ruchu naukowego AGH.

Czytaj więcej >>>


 

EDF  

Wizyta technologiczna w elektrociepłowni EDF Kraków
22 kwietnia 2017 / EDF Elektrociepłownia Kraków-Łęg

Członkowie SKN Detonator uczestniczyli w wyjeździe technologicznym do krakowskiej elektrociepłowni EDF w celu zapoznania się z prowadzonymi w zakładzie pracami rozbiórkowymi jednego z kominów elektrociepłowni o wysokości 226 metrów. Prace rozbiórkowe prowadzone były w sposób mechaniczny przy użyciu koparki pracującej na pomoście roboczym u szczytu komina. Prócz prac rozbiórkowych, członkowie Koła mogli zapoznać się z nowo powstałą instalacją mokrego odsiarczania i odazowowania spalin (wraz z nowym kominem) oraz sterowniami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy układu technologicznego elektrociepłowni.

Czytaj więcej >>>


 

DREAM  

Wykład przedstawicieli projektu DREAM z Politechniki Wrocławskiej
31 kwietnia 2017 / AGH Kraków

SKN Detonator zorganizowało wykład otwarty nt. możliwości wiercenia w przestrzeni kosmicznej poprowadzony przez przedstawicieli zespołu realizującego projekt Drilling Experiment for Asteroid Mining (DREAM) - Dorotę Budzyń i Kamila Siecińskiego z Politechniki Wrocławskiej. Wykład obejmował szczegółowy opis przeprowadzonego eksperymentu i drogę jaką musiał przejść projekt w ramach programu REXUS - od pierwszych projektów, poprzez prototypy, po badania zachowania konstrukcji w warunkach kosmicznych oraz sam eksperyment (procesu wiercenia próbki gipsu i analiza nagrań rozchodzenia się zwiercin w warunkach mikrograwitacji).

Czytaj więcej >>>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej
i Materiałów Wybuchowych Detonator

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
al. A. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
Budynek A4 - II p. - pok. 214

e-mail: detonator@agh.edu.pl