Aktualności

Previous Next

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Już za nami spotkanie z największą firmą produkującą materiały wybuchowe w Polsce i jedną z największych w Europie! Spotkanie było powiązane z podpisaną w dniu 9 maja 2017 r. umową między Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii a firmą NITROERG. Porozumienie to obejmuje realizację inicjatyw w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych, a także inicjowania prac naukowo-badawczych. Przyjazd przedstawiciela firmy NITROERG miał na celu prezentację firmy oraz przede wszystkim przedstawienie oferty staży i praktyk zarówno dla Studentów, jak i Absolwentów Wydziału. Warto wspomnieć, że po stronie Wydziału koordynatorem współpracy jest dr inż. Józef Pyra.

Firma ma się czym chwalić:

 • 1050 pracowników
 • 145 lat doświadczenia na rynku
 • 40 krajów eksportowych

Słuchaczom zostały przedstawione produkty oferowane przez NITROERG S.A., zasady ich działania oraz proces ich dopuszczania do obrotu. Ta renomowana firma zapewnia dostawy MW do kopalń odkrywkowych oraz podziemnych, a przede wszystkim do zakładów górniczych KGHM Polska Miedź, który jest większościowym właścicielem NITROERGu. Produkty NITROERG S.A. skutecznie podbijają polski przemysł chemiczny oraz docierają do takich krajów jak: Australia, Kanada, Wielka Brytania i wiele innych. Ponadto NITROERG S.A. posiada szereg firm z którymi ściśle współpracuje. Są to między innymi:

 • BAM
 • INERIS
 • SAFEX
 • Instytut Nafty i Gazu
 • Federation of European Explosives Manufacturers
 • International Society of Explosives Engineers

Członkowie SKN Detonator oraz Zarząd wraz z Opiekunem mgr. inż. Michałem Dworzak bardzo dziękują Przedstawicielowi firmy NITROERG S.A. – Pani Elżbiecie Błotny za spotkanie oraz dalszą chęć współpracy z Wydziałem!

Previous Next

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 12 grudnia 2017 r. na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH gościliśmy grupę uczniów z Zespół Szkół w Libiążu - Technikum i LO. Podczas tej wizyty Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą dydaktyczną i naukową naszej Uczelni oraz Wydziału. Wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Filar przybliżyliśmy przybyłym Uczniom Studenckie Koła Naukowe AGH, a w szczególności te które działają na naszym Wydziale. Nie mogło oczywiście zabraknąć kilku wybuchów z naszej strony oraz prezentacji dotychczasowych działań naszego Koła.

Previous Next

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ślad za 58-o letnią już tradycją, 7 grodnia 2017 r. rozpoczęły sie obchody największego święta studenckiego ruchu naukowego AGH, czyli Konferencji Studenckich Kol Naukowych Pionu Górniczego. Konferencja ta wpisuje się w obchody zwiazane z ze świętem patronki gornikow św. Barbary, czyli tzw. Barbórkę. Na konferencji nie mogło też zabraknąć członków naszego Koła! Studenckie Koło Naukowe Detonator reprezentowali: 

 • Grzegorz Domański w sekcji Górnictwo z referatem pt. Wybrane metody prognozy rozdrobnienia urobku uzyskanego podczas robot strzalowych;
 • Przemysław Węgrzyn, Tymoteusz Bednarski, Tomasz Targosz  w sekcji Górnictwo z refetarem pt.: Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do oceny oddzialywania robót strzalowych na środowisko;
 • Kamil Szufnara w sekcji Górnictwo z referatem pt.: Optymalizacja opóźnień milisekundowych w elektronicznym odpalaniu ładunków MW w górnictwie odkrywkowym;
 • oraz w sekcji Budownictwo Paulina Czechowska i Mikołaj Gędek z referatem pt.: Wpływ detonacji materiału wybuchowego na konstrukcję obiektu budowalnego i sposoby jego minimalizacji.

III część sesji Górnictwo poprowadziła z ramienia Koła Naukowego Detonator Marta Hetmańska.

Wszystkim uczestnikom sesji dziekujemy za ich aktywny udział i składamy gratulacje laureatom II miejsca sesji Górnictwo - Przemysławowi Węgrzynowi, Tymoteuszowi Bednarskiemu i Tomaszowi Targoszowi!
Previous Next

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dnia 24 listopada 2017 r. członkowie naszego Koła uczestniczyli w wyjeździe technologicznym organizowanym przez Koło Naukowe Skalnik. Studenci odwiedzili dwa miejsca - pierwszym z nich była otworowa kopalnia siarki Osiek. Jest to unikatowa kopalnia, która jako jedyna w Polsce nadal eksploatuje siarkę metodą otworową. Uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z charakterystyką metody podziemnego wytapiania siarki oraz procesem jej przeróbki w zakładzie zlokalizowanym na terenie kopalni. Drugim punktem wycieczki była żwirownia Dębina Łętowska grupy Lafarge, gdzie urobek wydobywany jest spod lustra wody. Członkowie obu Kół Naukowych mieli możliwość zobaczenia pracy pogłębiarki chwytakowej oraz systemu przenośników pływających, które służą do transportu kopaliny po powierzchni wody.

Wyjazd ten dał możliwość studentom zapoznania się z mniej popularnymi metodami wydobycia surowców oraz zintegrowania się członków obu Kół. Dziękujemy serdecznie Kołu Naukowemu Skalnik za umożliwienie uczestnictwa naszym członkom w tym ciekawym wyjeździe technologicznym!

FOTO / Paweł Kłósko (KN Skalnik, SKN Detonator)

Previous Next

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

IV Kongres Górniczy w Krakowie już za nami, nie mogło zabraknąć na nim reprezentacji naszego Koła! Tematem przewodnim sesji plenarnej było bezpieczeństwo energetyczne rola tradycyjnych nośników energii dziś i w przyszłości, ponadto zorganizowano ponad 20 sesji tematycznych, w tym dwuczęściową sesję poświęconą technice strzelniczej w górnictwie i budownictwie. W ramach Kongresu swoje referaty wygłosili także członkowie KN Detonator:

 • Grzegorz Jahn i Paweł Kłósko - "Przegląd i charakterystyka wybranych metod strzelania gładkościennego w górnictwie odkrywkowym i podziemnym" (sesja Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie),
 • Shahin Baramaj i Erjon Bebja - "Koncepcja zastosowania innowacyjnej zapory przeciwwybuchowej typu zamkniętego" (sesja Bezpieczeństwo Pracy w Kopalniach),
 • Tymoteusz Bednarski, Kamil Szufnara, Tomasz Targosz, Przemysław Węgrzyn - "Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do oceny oddziaływania robót strzałowych na środowisko"(sesja Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie).

Oprócz tego reprezentanci Koła mieli okazję uczestniczyć w wykładach w trakcie sesji plenarnej i sesjach tematycznych oraz brali udział w warsztatach poświęconych technice strzelniczej w górnictwie. Bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia jesteśmy gotowi do dalszej pracy! Więcej o Polskim Kongresie Górniczym odnajdziecie na stronie internetowej www.pkg.edu.pl.

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej
i Materiałów Wybuchowych Detonator

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
al. A. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
Budynek A4 - II p. - pok. 214

e-mail: detonator@agh.edu.pl