Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, których celem jest wspólne rozwijanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu techniki strzelniczej i cywilnych materiałów wybuchowych.

Czym się zajmujemy?

Poszerzamy naszą wiedzę poprzez realizowanie projektów badawczych i dydaktycznych, uczestniczenie w szkoleniach i wykładach oraz udział w wyjazdach technologicznych przy współuczestnictwie krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw i ośrodków badawczych.

Jak do nas dołączyć?

To proste! Wystarczy, że jesteś studentem AGH w Krakowie i chcesz rozwijać swoją wiedzę w zakresie zastosowania cywilnych materiałów wybuchowych w różnych gałęziach gospodarki. Jeżeli tylko spełniasz te warunki - kliknij na link poniżej i skontaktuj się z nami!

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Detonator

Koło naukowe powstało w styczniu 2017 roku przy Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH z inicjatywy 10 studentów IV roku studiów inżynierskich kierunku Górnictwo i Geologia. Działalność SKN-TSiMW "Detonator" związana jest z pracą naukową oraz rozwijaniem umiejętności i wiedzy w zakresie szeroko pojętej techniki strzelniczej i cywilnego zastosowania materiałów wybuchowych w różnych gałęziach gospodarki - górnictwie podziemnym i odkrywkowym, budownictwie i kształtowaniu środowiska oraz współpracą z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i podmiotami związanymi z zastosowaniem, produkcją oraz badaniem materiałów wybuchowych. Bezpośrednia współpraca Koła z Pracownią Techniki Strzelniczej i Oddziaływań na Środowisko oraz Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych ze stacją badawczo-dydaktyczną w Regulicach pozwala na poszerzanie wiedzy teoretycznej o zagadnienia praktyczne oraz realizowanie studenckich projektów badawczych.

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej
i Materiałów Wybuchowych Detonator

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
al. A. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
Budynek A4 - II p. - pok. 214

e-mail: detonator@agh.edu.pl